Follow

งานจ้างตรงและงานประเมินราคาแตกต่างกันอย่างไร?

ปัจจุบันเราให้บริการใน 2 รูปแบบคือแบบงานจ้างตรง และ แบบงานประเมินราคา

งานจ้างตรง

สำหรับงานจ้างตรง คุณสามารถจ้างงานโดยจองและชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่าน ServisHero และเราจะส่งฮีโร่ผู้ให้บริการไปให้บริการคุณ งานจ้างตรงนั้นจะมีราคาและขอบเขตของการทำงานที่แน่ชัด โดยปัจจุบันเราให้บริการงานจ้างตรงในหมวดหมู่บริการเช่น ทำความสะอาดบ้าน และล้างแอร์ คุณสามารถตรวจสอบราคาของงานจ้างตรงของเราได้ที่นี่: ทำความสะอาดบ้าน และ ล้างแอร์ 

งานประเมินราคา

สำหรับบริการที่เป็นงานประเมินราคานั้น คุณสามารถส่งรีเควสและรับการประเมินราคาจากฮีโร่ผู้ให้บริการหลากหลายจากในระบบของเรา คุณสามารถเปรียบเทียบราคา, โปรไฟล์, และรีวิวของฮีโร่แต่ละคนได้ก่อนตัดสินใจเลือกฮีโร่ที่คุณถูกใจ

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.