Follow

What are the differences between Quote services and Direct services?

ServisHero ให้บริการใน 2 รูปแบบคือแบบงานจ้างตรง และ แบบงานประเมินราคา

งานจ้างตรง

สำหรับงานจ้างตรง คุณสามารถจ้างงานโดยจองและชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่าน ServisHero และเราจะส่งฮีโร่ผู้ให้บริการที่เราคัดสรรไว้แล้วไปให้บริการคุณ งานจ้างตรงนั้นจะมีราคาและขอบเขตของการทำงานที่แน่ชัด โดยปัจจุบันเราให้บริการงานจ้างตรงในหมวดหมู่บริการเช่น ทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดใหญ่ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ และงานอื่นๆเช่น กำจัดไรฝุ่น และตรวจรับบ้าน/คอนโด คุณสามารถตรวจสอบราคาของงานจ้างตรงของเราได้ทางแอปพลิเคชั่น หรือไลน์ของเรา

งานประเมินราคา

สำหรับบริการที่เป็นงานประเมินราคานั้น เนื่องจากเป็นงานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละงาน คุณสามารถส่งรีเควสและรับการประเมินราคาจากฮีโร่ผู้ให้บริการในระบบของเราที่สนใจรับงาน คุณสามารถเปรียบเทียบราคา, โปรไฟล์, และรีวิวของฮีโร่แต่ละคนได้ก่อนตัดสินใจเลือกฮีโร่ที่คุณถูกใจ

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.