Follow

ทำอย่างไรจึงจะได้รับใบประเมินราคา?

คุณสามารถส่งรีเควสผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นได้เลย เลือกบริการและตอบคำถามง่ายๆเพียงไม่กี่ข้อ หลังจากนั้นจะมีผู้ให้บริการที่สนใจรับงานของคุณประเมินราคาให้คุณอีกครั้ง หากคุณไม่ได้รับการประเมินราคาสามารถติดต่อเราได้ทางไลน์@

 *เราขอแนะนำว่าหากคุณแนบรูปภาพเข้ามาในคำขอประเมินราคาจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถทำการประเมินราคาให้คุณได้แม่นยำมากขึ้น 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.