Follow

How to get quotes?

คุณสามารถส่งรีเควสผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้เลย เลือกบริการและตอบคำถามง่ายๆเพียงไม่กี่ข้อ หลังจากนั้นจะมีผู้ให้บริการที่สนใจรับงานของคุณประเมินราคาให้คุณอีกครั้ง หากคุณไม่ได้รับการประเมินราคาสามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ @servishero

 

*เราขอแนะนำว่าหากคุณแนบรูปภาพเข้ามาในรีเควส และอธิบายปัญหาให้ละเอียด ฮีโร่ผู้ให้บริการจะสามารถทำการประเมินราคาให้คุณได้แม่นยำมากขึ้น 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.