Follow

What is included in Home Inspection service?

บริการนี้เป็นการตรวจบ้านหรือคอนโด ไม่รวมการซ่อม หรือการแก้ไขอื่นๆ
เป็นการตรวจแบบ 2 ครั้ง คือ ตรวจครั้งที่ 1 เพื่อให้ทางโครงการทำการแก้ไขจุดที่ไม่เรียบร้อย และตรวจครั้งที่ 2 เมื่อทางโครงการทำการแก้ไขตามรายงานที่ส่งให้เรียบร้อยแล้ว

ตรวจงานระบบต่างๆภายในบ้าน

 • ระบบน้ำ
 • ระบบไฟ
 • ระบบบำบัด
 • ระบบความเย็นต่างๆ

ตรวจโครงสร้างภายใน

 • งานฝัา 
 • งานเพดาน
 • พื้น
 • บันได
 • ประตูหน้าต่าง
 • วงกบต่างๆ
 • ผนัง

งานโครงสรา้งภายนอก

 • หลังคา
 • ฝ้า
 • ชายคา
 • ผนังภายนอก
 • ระเบียง
 • ลานจอดรถ
 • ประตูรั้ว
 • รางน้ำฝน
 • งานสวน

ขั้นตอนการตรวจ

การนัดหมาย

ลูกค้าแจ้งข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ServisHero เพื่อแจ้งสถานที่และรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งนัดวันเข้าให้บริการ

วันดำเนินการ

ลูกค้าร่วมการตรวจ โดยติดต่อประสานงานกับโครงการล่วงหน้าแล้วว่าได้มอบหมายให้ผู้ตรวจเข้าตรวจคุณภาพตามกำหนดการนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ของโครงการ รับฟังข้อมูลจากโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างบ้าน คอนโดมิเนียม ตรวจคุณภาพบ้าน บันทึกผลการตรวจ ถ่ายภาพประกอบ

หลังการตรวจ

ส่งรายงานผลการตรวจถึงเจ้าของบ้านและโครงการ หลังการตรวจครั้งที่ 1 ภายใน 3-5วัน ติดตามโครงการในการแก้ไข เมื่อโครงการทำการแก้ไขเสร็จ ทำการนัดตวจครั้งที่ 2 เจ้าของบ้านยืนยันกับโครงการถึงกำหนดการตรวจครั้งที่ 2 รวมถึงประสานงานให้มีการเชื่อมต่อน้ำประปาและไฟฟ้า เมื่อถึงวันนัดหมาย วิศวกรเข้าตรวจงาน เมื่อตรวจfollow upแล้วผู้ตรวจสรุปรายงานผลการตรวจให้เจ้าของบ้านทราบ เจ้าของบ้านและโครงการนำผลการตรวจมาประกอบการเข้าสู่กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน คอนโดมิเนียมเพื่อเป็นทรัพย์สินของเจ้าของบ้านตามต้องการ

Was this article helpful?
2 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.